VBTGG: De Vereniging tot Bevordering der 
Tandheelkundige Gezondheidszorg voor Gehandicapten

Visie: waarom doen wij het?

De Vereniging tot Bevordering der Tandheelkundige Gezondheidszorg voor Gehandicapten (VBTGG) borgt de kwaliteit van de gedifferentieerde tandartsen gehandicaptenzorg (TG) en angstbegeleiding (TA). En ze bevordert de kwaliteit van de mondzorg voor bijzondere zorggroepen in het algemeen.

De VBTGG wil een platform zijn voor het verbinden van professionals en belanghebbenden. Mede door het verspreiden en delen van kennis en wetenschap.

Informatiefolders

Voor informatiefolders: klik hier. (met dank aan CBT Klimmendaal te Arnhem)

Op wie richten wij ons?

Verstandelijke beperking

Er zijn tandartsen voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij hebben een speciale postdoctorale opleiding gevolgd om mensen met een verstandelijke beperking zo goed mogelijk te kunnen behandelen of hebben in ieder geval affiniteit met uw doelgroep. Zij zijn bekend met de verschillende ontwikkelingsniveaus en de gevolgen hiervan. Zij zijn in staat ook bij mensen met een verstandelijke beperking een angstbehandeling te geven en op hun niveau te communiceren. Zij nemen zoveel tijd als nodig voor de behandelingen.

Motorische beperking

Een tandarts voor mensen met een lichamelijke beperking heeft affiniteit met uw doelgroep. Ze hebben meer kennis van ziektebeelden en hebben een rolstoeltoegankelijke praktijk. Ze hebben kennis van aanvullende hulpmiddelen om u toch te kunnen behandelen en kunnen u ook helpen om voor u thuis goede mondhygiëne mogelijk te maken. Zij hebben de tijd om u in uw tempo te behandelen.

Meervoudige beperking

Een tandarts voor mensen met een lichamelijke beperking heeft affiniteit met uw doelgroep. Ze hebben meer kennis van ziektebeelden en hebben een rolstoeltoegankelijke praktijk. Ze hebben kennis van aanvullende hulpmiddelen om u toch te kunnen behandelen en kunnen u ook helpen om voor u thuis goede mondhygiëne mogelijk te maken. Zij hebben de tijd om u in uw tempo te behandelen.

(Extreme) tandartsangst

Er zijn tandartsen die gespecialiseerd zijn in het behandelen van mensen met een extreme angst voor de tandarts, ook wel tandarts angstbegeleiding genoemd. Zij hebben een speciale postdoctorale opleiding gevolgd om mensen met extreme angst voor de tandarts zo goed mogelijk te kunnen behandelen of hebben in ieder geval affiniteit met uw doelgroep.

Zij nemen de tijd voor u en zullen samen met u aan de angst werken, zodat u straks ook weer bij de gewone huistandarts terecht kunt. Zij zijn bekend met verschillende technieken om u van uw angst af te helpen en werken, indien nodig, samen met een psycholoog.

Het is van belang dat iedereen regelmatig een tandarts bezoekt. Probeert u daarom een tandarts te zoeken die bij u past. Er staan tandartsen op onze site vermeld die affiniteit hebben met uw doelgroep. Mochten zij u nu net niet kunnen helpen, zijn ze in ieder geval bekend met de tandartsen in de buurt die u mogelijk wel zouden kunnen helpen  (http://www.cobijt.nl/centra/)

Medisch Gecompromitteerden

Ook mensen die medisch gecompromitteerd zijn behoeven speciale aandacht. Voor een deel zult u behandeld kunnen worden door dezelfde als bovenstaande tandartsen. Echter, er bestaat ook een vereniging voor tandartsen die zich hebben toegelegd op / of bijzondere interesse hebben in de behandeling van deze categorie patiënten. Graag verwijzen wij u haar de website van de Vereniging Medisch Tandheelkundige Interactie (VMTI) voor meer informatie.