Openbare informatie voor onze leden

Lid worden? Het lidmaatschap van de VBTGG bedraagt €60 per jaar. U kunt zich aanmelden (of wijzigingen doorgeven) via admin@vbtgg.nl

VBTGG. Een (bijna) 50-jarige naam, die we wellicht toch beter kunnen veranderen. Want waar stáán nou ook alweer al die letters voor?! We zoeken een nóg betere naam. Een moderne naam die tijdloos is en de volledige lading van onze Bijzondere Tandheelkunde dekt. Puzzelt u mee? “Als de juiste naam een puzzel is” Stuur uw ideeën, suggestie of brainstorm (graag!) naar: info@vbtgg.nl

De formulieren voor TG/TA Jaarverslag, Herregistratie (nu in Word en PDF!) vindt u HIER. En Reglement Consilium vindt u onder ‘besloten documenten’.  Even inloggen op deze website en het is zichtbaar. Uw consilium bereikt u via: consiliumta@vbtgg.nl of consiliumtg@vbtgg.nl

Nieuws voor onze leden

Jaarverslag 2018 TA en TG (tbv herregistratie)

Stuur tijdig uw TA/TG ingevulde jaarverslag naar uw consilium. Voor het invulgemak is er behalve de pdf versie ook een bestand in Word (wel even goed lezen). Jaarverslag Tandarts Gehandicaptenzorg TG, in pdf, of in Word. Mailen naar consiliumtg@vbtgg.nl Jaarverslag Tandarts Angstbegeleiding TA, in pdf, of in Word. Mailen naar consiliumta@vbtgg.nl
Lees meer

Voorjaarscongres VBTGG en NVvK

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart 2019 heeft het Voorjaarscongres door NVvK en VBTGG plaats, met als thema dit keer: ‘Artsen aan het Woord’. . Het congres is als vanouds terug op de locatie in Papendal, Arnhem. Congres & hotel onder één dak. En net zoals vorig jaar, is er […]
Lees meer

Primeur: Henk Algra gaat tóch een boek schrijven!

“ Komt een (bijzondere) patiënt bij de tandarts”  Een “must have” boek van Henk Algra, dat de ideale samenvatting van zijn beroemde werkwijze bevat. Henk is orthopedagoog en GZ psycholoog. Met meer dan 40 jaar werkervaring in de (bijzondere) mondzorg. Voor veel tandartsen werkzaam in de bijzondere tandheelkunde, is de naam […]
Lees meer

Openbare documenten

Vacature(s):

Jaarverslag 2018 TA en TG (tbv herregistratie)

Stuur tijdig uw TA/TG ingevulde jaarverslag naar uw consilium. Voor het invulgemak is er behalve de pdf versie ook een bestand in Word (wel even goed lezen). Jaarverslag Tandarts Gehandicaptenzorg TG, in pdf, of in Word. Mailen naar consiliumtg@vbtgg.nl Jaarverslag Tandarts Angstbegeleiding TA, in pdf, of in Word. Mailen naar consiliumta@vbtgg.nl
Lees meer

Voorjaarscongres VBTGG en NVvK

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart 2019 heeft het Voorjaarscongres door NVvK en VBTGG plaats, met als thema dit keer: ‘Artsen aan het Woord’. . Het congres is als vanouds terug op de locatie in Papendal, Arnhem. Congres & hotel onder één dak. En net zoals vorig jaar, is er […]
Lees meer

Primeur: Henk Algra gaat tóch een boek schrijven!

“ Komt een (bijzondere) patiënt bij de tandarts”  Een “must have” boek van Henk Algra, dat de ideale samenvatting van zijn beroemde werkwijze bevat. Henk is orthopedagoog en GZ psycholoog. Met meer dan 40 jaar werkervaring in de (bijzondere) mondzorg. Voor veel tandartsen werkzaam in de bijzondere tandheelkunde, is de naam […]
Lees meer

Verwijzingen

FTWV

De Federatie Tandheelkundig Wetenschappelijke Verenigingen heeft ten doel het leveren van bijdragen aan de bevordering van de kwaliteit van tandheelkundige zorgverlening. Door hun krachten te bundelen in de FTWV kunnen de tandheelkundige wetenschappelijke verenigingen als eenheid naar buiten treden.

FTWV

Kennisplein

Het 'Kennisplein Gehandicaptensector' wil kennis en ervaring uitwisselen. Iedereen kan informatie 'halen' maar ook 'brengen'. Dit kan digitaal via de website of sociale media. Maar ook fysiek tijdens bijeenkomsten, in netwerkbijeenkomsten of op de jaarlijkse Kennismarkt.

Kennisplein Gehandicaptensector

BT Academy

 

Link naar de website van BT Academy (SBBT), met daarin alle op handen zijnde masterclasses en relevante cursussen voor zorgprofessionals in de bijzondere tandheelkunde.

BT Academy

KiMo Kennisinstituut Mondzorg

Het Kennisinstituut Mondzorg is een jonge, flexibele vereniging die een bijdrage levert aan een hogere kwaliteit van de beroepsuitoefening. Onder meer door het ontwikkelen van klinische praktijkrichtlijnen. Op de website is alle informatie te vinden die van belang is voor mondzorgprofessionals.

KiMo

Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde

NVvK-logo-nl

De Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (pedodontologie) stelt zich ten doel de wetenschap met betrekking tot de kindertandheelkunde te bevorderen en de resultaten ten goede te laten komen aan de (mond)gezondheid van het kind.

Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde

Centraal Overleg Bijzondere Tandheelkunde

cobijt_top_logo De tandheelkundige zorg voor patiënten met een ernstige tandheelkundige, verstandelijke, lichamelijke of medische beperking (de zogenaamde bijzondere zorggroepen) wordt voornamelijk uitgevoerd in centra voor bijzondere tandheelkunde (CBT's) en AWBZ-instellingen. Cobijt (Centraal Overleg BIJzondere Tandheelkunde) is de vereniging van professionals, die werkzaam zijn voor deze bijzondere zorggroepen. (meer…)

Opleiding Bijzondere Tandheelkunde

Je bent tandarts en je wil je graag verdiepen en specialiseren in de behandeling van patiënten met een extreme angst voor een tandheelkundige behandeling? Of je wil je juist specialiseren in de behandeling van mensen met een beperking, kwetsbare ouderen of in de maxillofaciale prothetiek? Kies dan voor één van de opleidingen bijzondere tandheelkunde.

Opleiding bijzondere tandheelkunde

 

NVAVG

logo nvavg

De NVAVG is de (beroeps)Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten en heeft ongeveer 275 leden. Het grootste deel van de leden is arts voor verstandelijk gehandicapten (hierna AVG) of AVG in opleiding. De overige leden zijn bijvoorbeeld basisarts, huisarts, of jeugdarts.

NVAVG

Autisme Vriendelijke Tandheelkunde

De werkgroep "autisme vriendelijke tandheelkunde" wil een schakel zijn tussen wetenschappelijk onderzoek en dagelijkse praktijk van mondzorgverleners, cliënten/ouders/groepsleiding en ondersteunende professionals ten behoeve van het verbeteren van de mondgezondheid en behandelbaarheid bij mensen met een autisme spectrum stoornis.

Autisme Vriendelijke Tandheelkunde

 

VMTI

vmti-logo-300-150-pixels

Geneeskundige en tandheelkundige zorg zijn strikt gescheiden, waardoor er te weinig aandacht is voor de interactie tussen de mond en de algemene gezondheid. Ook de behandelingen binnen beide zorgtypes kunnen ingrijpende gevolgen hebben over en weer. De VMTI streeft ernaar de wederzijdse kennis van geneeskunde en tandheelkunde te vergroten, zodat de patiëntenzorg beter wordt.

Vereniging Medisch Tandheelkundige Interactie

Het lidmaatschap van VBTGG

Met dit formulier kunt u zich inschrijven bij de VBTGG