Openbare informatie voor onze leden

Lid worden? Het lidmaatschap van de VBTGG bedraagt €60 per jaar. U kunt zich aanmelden (of wijzigingen doorgeven) via admin@vbtgg.nl

SAVE THE DATE: Het VBTGG najaarscongres “Je zal het maar hebben” vrijdag 2 november 2018!!

De formulieren voor TG/TA Jaarverslag, Herregistratie (nu in Word format!) en Reglement Consilium vindt u onder ‘besloten documenten’.  Even inloggen op deze site en het is zichtbaar. Uw consilium bereikt u via: consiliumta@vbtgg.nl of consiliumtg@vbtgg.nl

Nieuws voor onze leden

AVG

Zat uw mailbox eind mei ook helemaal vol met emails van u-wist-niet-dat-ze-uw-adres-nog-hadden bedrijven over de privacy van uw gegevens? De Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 geldt, is natuurlijk ook van toepassing op de manier waarop de VBTGG met de personalia van haar leden omgaat. Zoals die […]
Lees meer

Richtlijn ‘Anesthesie bij Kinderen’

Onlangs verscheen de definitieve versie van de richtlijn Richtlijn Anesthesie bij kinderen. Deze richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie in samenwerking met betrokken beroeps- en wetenschappelijke verenigingen.Alle betrokken verenigingen zijn akkoord met de inhoud van de richtlijn zoals die in de autorisatiefase is rondgestuurd. Bijgevoegd (in bovenstaande link) […]
Lees meer

VACATURE(S): 6

CBT Rijnmond zoekt een Tandarts Angstbegeleiding (i.o.) voor minimaal 0,4FTE én een Tandarts Gehandicaptenzorg (i.o.) voor 0,6FTE. CBT Rijnmond is een groot Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde met negen behandelkamers en een hecht team. De verwijspraktijk biedt tandheelkundige zorg aan alle tweedelijns differentiaties en is geregistreerd als opleidingsplek. Er wordt nauw […]
Lees meer

Openbare documenten

Op 18 november 2016 werd de Marcel van Grunsvenprijs uitgereikt aan mw. Luti Hartong, voor haar vooronderzoek "De percutane voedingssonde en de mond". Deze prijs wordt elke twee jaar toegekend aan de beste wetenschappelijke bijdrage op het gebied van tandheelkundige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. De uitreiking vond plaats tijdens het jaarlijkse najaarssymposium van de VBTGG.
Het Journal of Disability and Oral Health is het wetenschappelijke tijdschrift van “onze” internationale vereniging IADH (International Association of Disability and oral Health). Het is een peer reviewed tijdschrift met artikelen over onze patiëntengroepen, scholing op het gebied van special care etc. en komt vier keer per jaar uit. Als VBTGG-lid kunt u zich kostenloos aanmelden en dit tijdschrift online lezen. Klik hier voor de uitleg over hoe u zich hiervoor aanmeldt.

Vacature(s):

AVG

Zat uw mailbox eind mei ook helemaal vol met emails van u-wist-niet-dat-ze-uw-adres-nog-hadden bedrijven over de privacy van uw gegevens? De Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 geldt, is natuurlijk ook van toepassing op de manier waarop de VBTGG met de personalia van haar leden omgaat. Zoals die […]
Lees meer

Richtlijn ‘Anesthesie bij Kinderen’

Onlangs verscheen de definitieve versie van de richtlijn Richtlijn Anesthesie bij kinderen. Deze richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie in samenwerking met betrokken beroeps- en wetenschappelijke verenigingen.Alle betrokken verenigingen zijn akkoord met de inhoud van de richtlijn zoals die in de autorisatiefase is rondgestuurd. Bijgevoegd (in bovenstaande link) […]
Lees meer

VACATURE(S): 6

CBT Rijnmond zoekt een Tandarts Angstbegeleiding (i.o.) voor minimaal 0,4FTE én een Tandarts Gehandicaptenzorg (i.o.) voor 0,6FTE. CBT Rijnmond is een groot Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde met negen behandelkamers en een hecht team. De verwijspraktijk biedt tandheelkundige zorg aan alle tweedelijns differentiaties en is geregistreerd als opleidingsplek. Er wordt nauw […]
Lees meer

Verwijzingen

FTWV

De Federatie Tandheelkundig Wetenschappelijke Verenigingen heeft ten doel het leveren van bijdragen aan de bevordering van de kwaliteit van tandheelkundige zorgverlening. Door hun krachten te bundelen in de FTWV kunnen de tandheelkundige wetenschappelijke verenigingen als eenheid naar buiten treden.

FTWV

Kennisplein

Het 'Kennisplein Gehandicaptensector' wil kennis en ervaring uitwisselen. Iedereen kan informatie 'halen' maar ook 'brengen'. Dit kan digitaal via de website of sociale media. Maar ook fysiek tijdens bijeenkomsten, in netwerkbijeenkomsten of op de jaarlijkse Kennismarkt.

Kennisplein Gehandicaptensector

ACTA DE Agenda ‘Bijzondere Zorggroepen’

Link naar de Agenda 'Bijzondere Zorggroepen' van ACTA Dental Education, met daarin alle op handen zijnde masterclasses en relevante cursussen voor zorgprofessionals in de bijzondere tandheelkunde.

ACTA DE

Het lidmaatschap van VBTGG

Met dit formulier kunt u zich inschrijven bij de VBTGG