Openbare informatie voor onze leden

Lid worden? Het lidmaatschap van de VBTGG bedraagt €60 per jaar. U kunt zich aanmelden via admin@vbtgg.nl

SAVE THE DATE: Het VBTGG najaarscongres “Je zal het maar hebben” vrijdag 2 november 2018!!

De formulieren voor TG/TA Jaarverslag, Herregistratie (nu in Word format!) en Reglement Consilium vindt u onder ‘besloten documenten’.  Even inloggen op deze site en het is zichtbaar. Uw consilium bereikt u via: consiliumta@vbtgg.nl of consiliumtg@vbtgg.nl

Nieuws voor onze leden

Najaarscongres VBTGG ‘Je zal het maar hebben’

Tijdens afgelopen Algemene Ledenvergadering (ALV) op 17 maart jl. is het VBTGG Najaarscongres aangekondigd. Kijk, dát is heuglijk nieuws. Op vrijdag 2 november 2018 zal (wederom) in Van der Valk Hotel Vianen deze bijzondere dag voor (en door) onze leden plaatshebben. En misschien nóg wel heuglijker nieuws is dat dit jaar […]
Lees meer

Sponsor Flying (nee, fietsende) Doctors (nee, tandarts)!

Een belangrijk bericht van erelid Tom Turk: “Ik was niet aanwezig op de laatste ALV van de VBTGG, 17 maart jongstleden. Ik had daar een hele goede reden voor en die wil ik graag met jullie delen. Dat weekend was namelijk óók het weekend dat mijn uitdaging startte. Enige toelichting […]
Lees meer

Vacature TA bij CBT te Zwolle

CBT Vogellanden in Zwolle is per direct op zoek naar een Tandarts Angstbegeleiding voor minimaal 8 uur per week. Het betreft een tijdelijke betrekking in verband met zwangerschapsverlof. Meer informatie bij Gerdien Doornwaard, manager Bijzondere Tandheelkunde (g.doornewaard@vogellanden.nl) of 038-4981578. Zie bijlage. Vacature CBT Zwolle TA
Lees meer

Openbare documenten

De Sectie Bijzondere Tandheelkunde UMCU zoekt een gediplomeerd tandarts met een BIG-registratie en een accreditatie tot tandarts-pedodontoloog (NVVKT) of tandarts Gehandicaptenzorg (VBTGG), voor een functie binnen het Wilhelmina KinderZiekenhuis en het Prinses Máxima Centrum. Het betreft een 44-89%-functie met vaste aanstelling. Voor nadere informatie over de vacature (2018/0140), de afdeling en uw sollicitatie wordt u verwezen naar werkenbijumcutrecht.nl. Voor meer inhoudelijke informatie over deze vacature, neem contact op met de contactpersoon, de heer Es, zorgcoördinator MKA/BT WKZ, telefoon 088-7557751. Zie ook: Vacature (kinder)tandarts WKZ Utrecht.
CBT Vogellanden in Zwolle is per direct op zoek naar een Tandarts Angstbegeleiding voor minimaal 8 uur per week. Het betreft een tijdelijke betrekking in verband met zwangerschapsverlof. Meer informatie bij Gerdien Doornwaard, manager Bijzondere Tandheelkunde (g.doornewaard@vogellanden.nl) of 038-4981578. Zie bijlage. Vacature CBT Zwolle TA
Op 18 november 2016 werd de Marcel van Grunsvenprijs uitgereikt aan mw. Luti Hartong, voor haar vooronderzoek "De percutane voedingssonde en de mond". Deze prijs wordt elke twee jaar toegekend aan de beste wetenschappelijke bijdrage op het gebied van tandheelkundige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. De uitreiking vond plaats tijdens het jaarlijkse najaarssymposium van de VBTGG.
Het Journal of Disability and Oral Health is het wetenschappelijke tijdschrift van “onze” internationale vereniging IADH (International Association of Disability and oral Health). Het is een peer reviewed tijdschrift met artikelen over onze patiëntengroepen, scholing op het gebied van special care etc. en komt vier keer per jaar uit. Als VBTGG-lid kunt u zich kostenloos aanmelden en dit tijdschrift online lezen. Klik hier voor de uitleg over hoe u zich hiervoor aanmeldt.

Vacature(s):

Najaarscongres VBTGG ‘Je zal het maar hebben’

Tijdens afgelopen Algemene Ledenvergadering (ALV) op 17 maart jl. is het VBTGG Najaarscongres aangekondigd. Kijk, dát is heuglijk nieuws. Op vrijdag 2 november 2018 zal (wederom) in Van der Valk Hotel Vianen deze bijzondere dag voor (en door) onze leden plaatshebben. En misschien nóg wel heuglijker nieuws is dat dit jaar […]
Lees meer

Sponsor Flying (nee, fietsende) Doctors (nee, tandarts)!

Een belangrijk bericht van erelid Tom Turk: “Ik was niet aanwezig op de laatste ALV van de VBTGG, 17 maart jongstleden. Ik had daar een hele goede reden voor en die wil ik graag met jullie delen. Dat weekend was namelijk óók het weekend dat mijn uitdaging startte. Enige toelichting […]
Lees meer

Vacature TA bij CBT te Zwolle

CBT Vogellanden in Zwolle is per direct op zoek naar een Tandarts Angstbegeleiding voor minimaal 8 uur per week. Het betreft een tijdelijke betrekking in verband met zwangerschapsverlof. Meer informatie bij Gerdien Doornwaard, manager Bijzondere Tandheelkunde (g.doornewaard@vogellanden.nl) of 038-4981578. Zie bijlage. Vacature CBT Zwolle TA
Lees meer

Verwijzingen

FTWV

De Federatie Tandheelkundig Wetenschappelijke Verenigingen heeft ten doel het leveren van bijdragen aan de bevordering van de kwaliteit van tandheelkundige zorgverlening. Door hun krachten te bundelen in de FTWV kunnen de tandheelkundige wetenschappelijke verenigingen als eenheid naar buiten treden.

FTWV

Kennisplein

Het 'Kennisplein Gehandicaptensector' wil kennis en ervaring uitwisselen. Iedereen kan informatie 'halen' maar ook 'brengen'. Dit kan digitaal via de website of sociale media. Maar ook fysiek tijdens bijeenkomsten, in netwerkbijeenkomsten of op de jaarlijkse Kennismarkt.

Kennisplein Gehandicaptensector

ACTA DE Agenda ‘Bijzondere Zorggroepen’

Link naar de Agenda 'Bijzondere Zorggroepen' van ACTA Dental Education, met daarin alle op handen zijnde masterclasses en relevante cursussen voor zorgprofessionals in de bijzondere tandheelkunde.

ACTA DE

Het lidmaatschap van VBTGG

Met dit formulier kunt u zich inschrijven bij de VBTGG