Login

Historie van de vereniging

De Vereniging tot Bevordering der Tandheelkundige Gezondheidszorg aan Gehandicapten (VBTGG) werd anno 1970 opgericht. Het initiatief lag op de afdeling Kindertandheelkunde van de (toen nog) KUN (Katholieke Universiteit Nijmegen): onder de bezielende leiding van prof.dr. André van Amerongen hebben Willem Berendsen en Rob Burgersdijk de eerste bijeenkomsten van VBTGG en NVvK georganiseerd. Ook Arend Jan Schoolderman en Marcel van Grunsven stonden aan de wieg.
Willem Berendsen zou als trekker de secretarisfunctie gaan vervullen
voor de NVvK en Rob Burgersdijk van de VBTGG.
Uit het oude archief: eerste notulen (…)

Rob Burgersdijk zegt over die tijd: “De naam VBTGG weerspiegelt met name de strijd van het toenmalige bestuur, om de tandheelkundige zorg voor de geïnstitutionaliseerde verstandelijk en lichamelijk gehandicapten van de grond te krijgen. Na vele gesprekken op het ministerie lukte het eindelijk om die zorg opgenomen te krijgen in de AWBZ; in de latere jaren werd ook de zorg voor de thuisoverblijvende patiënt beter geregeld. In de decennia daarna is de vereniging zich steeds meer gaan richten op de inhoudelijke kant van de zorg van de bijzondere zorggroepen.”

Op de foto (1974) de collegae die actief waren in de IADH , waaronder de eerste bestuursleden van de VBTGG. Gemaakt tijdens het 2e congres van de IADH in het Hilton Hotel Amsterdam, georganiseerd door de VBTGG (bron: Elinor Bouvy-Berends).

In april 1974 had het 2e IADH congres plaats in het Hilton Hotel te A’dam. Toen werd het congres het “International Congress on Dentistry for the Handicapped” genoemd. Tegenwoordig is het IADH een groots opgezet internationaal samenkomen van Bijzondere Tandartsen.

In 1976 werd integrale tandheelkundige zorg in de AWBZ opgenomen.

I.M. Doreen Cranch-Vermeulen

Mrs. Cranch-Vermeulen, anesthesioloog, gaat in 1965 het onderwijs verzorgen voor tandheelkundig studenten aan de Universiteit van Amsterdam. Haar colleges bevatten veel meer dan de gebruikelijke lesstof over lokale verdoving; zij sprak óók over de relatie tussen angst en pijn, over sedatie en het rustig maken met medicijnen. Peter Makkes, docent bij Tandheelkunde in de jaren ’70, stelt haar precies díe vraag waardoor zij alles gaat veranderen. Hij roept haar hulp in voor de behandeling van angstige kinderen en gehandicapten bij wie hij vastloopt ondanks lokale anesthesie, veel geduld en gedragsbeïnvloeding. Narcose was de enig mogelijke volgende stap en dat was in die tijd geen sinecure. Eind 1978 organiseert mrs. Cranch-Vermeulen een demonstratie lachgassedatie en volgt een klinisch onderzoek door Peter Makkes naar de effectiviteit van lachgassedatie bij gehandicapten en angstige kinderen.

In 1981 heeft de eerste cursus lachgassedatie plaats (UvA), onder kundige en bezielende leiding van dhr Peter Makkes.

In 1984 is Arend Jan Schoolderman vice-president van de VBTGG. Arend Jan neemt 12 oktober 2018 afscheid van CBT Medisch Spectrum Twente (Enschede) met een symposium waar hij onverwachts ook onderscheiden wordt als Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Prof. dr. Luc Martens (universiteit van Gent) is omstreeks 1995 tot lid van verdienste benoemd vanwege zijn publicaties over de gehandicapten(zorg) in het Nederlandstalige gebied. En Peter Meeuwissen vanwege zijn inspanningen voor het creëren van een opleiding tot Tandheelkundig Medewerker in de Zorg voor mensen met een Handicap (op drie niveaus niveaus: huispraktijk, instelling en CBT; en op alle drie niveaus tandarts, assistent en mondhygienist) De huidige post-initiële opleiding Tandarts Gehandicaptenzorg (TG) is de enige overlevende loot.
Tevens is prof.dr. Luc Martens op voordracht van de VBTGG enkele jaren bijzonder hoogleraar t.b.v. de opleiding TG geweest.

In begin 2004 wordt Ad de Jongh benoemd tot bijzonder hoogleraar in de angst-en gedragsstoornissen in de tandheelkunde praktijk. Waarmee de Bijzondere Tandheelkunde nu ook academisch voor vol wordt aangezien.

Dyonne Broers is de eerste opgeleide tandarts in de zorg (TZMH). Daarna is er een trial opleiding onder VBTGG Lid van Verdienste Peter Meeuwissen geweest met één tandarts die voldoende uithoudingsvermogen had om de 3+ jaar uit te zitten: Monique Meulendijk van CBT Fatima in Nieuw Wehl, tegenwoordig CBT Elver (onder Willem Berendsen).
De eerste Tandarts Angstbegeleiding is Sioe Hoey Thé-Go. Zij studeerde af tijdens het afscheidssymposium van Peter Makkes ‘Onze patiënten, bijzondere mensen’, op 4 juni 2004:
Lees hier het artikel uit Tandartspraktijk juli 2004 (met dank aan TP eindredacteur Wim van de Kerkhof)

Mw.drs. Sioe Hoey Thé-Go, TA en Prof.dr. Ad de Jongh

Vroegere voorzitters van het VBTGG Bestuur zijn onder andere Marcel van Grunsven, Elinor Bouvy-Berends, Tom Turk, Ted Zuidgeest en Tecla Snoeks geweest.

Tom Turk vertelt: “Bij het ik geloof 6e lustrum zijn er ooit zilveren sleutelhangers uitgereikt met VBTGG Logo. Ik geloof 11 in totaal, waarvan er 8 aan de voorzitters uit de 30 jaar daarvoor zijn uitgereikt (nog geen 4 jaar gemiddeld voorzitter; sommigen maar een half tot 2 jaar). 
Over de laatste sleutelhanger heb ik een leuke anekdote…”

Tom Turk, Elinor Bouvy-Berends, Peter Makkes

In 2020 wordt het 50-jarig jubileum van VBTGG én NVvK gevierd!
En in dat jaar veranderd de vereniging van naam. De door de leden gekozen naam (van de door de leden ingebrachte opties) werd onthuld tijdens de ALV NJC 29-11-2019: VMBZ Vereniging Mondzorg voor Bijzondere Zorggroepen.