Login

Historie van de vereniging

De Vereniging tot Bevordering der Tandheelkundige Gezondheidszorg aan Gehandicapten (VBTGG) werd anno 1970 opgericht. Onder andere Arend Jan Schoolderman en Rob Burgersdijk stonden aan de wieg.

Op de foto (1974) de collegae die actief waren in de IADH , waaronder de eerste bestuursleden van de VBTGG. Gemaakt tijdens het 2e congres van de IADH in het Hilton Hotel Amsterdam, georganiseerd door de VBTGG (bron: Elinor Bouvy-Berends).

In april 1974 had het 2e IADH congres plaats in het Hilton Hotel te A’dam. Toen werd het congres het “International Congress on Dentistry for the Handicapped” genoemd. Tegenwoordig is het IADH een groots opgezet internationaal samenkomen van Bijzondere Tandartsen.

In 1976 werd integrale tandheelkundige zorg in de AWBZ opgenomen.

In 1981 heeft de eerste cursus lachgassedatie plaats (UvA), onder kundige en bezielende leiding van dhr Peter Makkes.

In 1984 is Arend Jan Schoolderman vice-president van de VBTGG. Arend Jan neemt 12 oktober 2018 afscheid van CBT Medisch Spectrum Twente (Enschede) met een symposium waar hij onverwachts ook onderscheiden wordt als Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Vroegere voorzitters van het VBTGG Bestuur zijn onder andere Marcel van Grunsven, Elinor Bouvy-Berends, Ted Zuidgeest en Tecla Snoeks geweest.