Login

Commissies

Dankzij het gepassioneerde vrijwilligerswerk van haar leden, weet de VBTGG met de verschillende commissies goed werk te doen!

BeleidsAdviesCommissie (BAC)

 • Ted Zuidgeest
 • Carla Merkus
 • Erik Vermaire

Taakomschrijving:
De BAC brengt advies uit aan de VBTGG inzake beleidsstukken.

Horace Wells

 • Rick van der Pas
 • Miriam Bildt
 • Debby Lambregts-van Marrewijk

Taakomschrijving:
De commissie Horace Wells kan door het VBTGG Bestuur geconsulteerd worden inzake bestuurskwesties. En geldt als klankbord. De commissie Horace Wells werd in 1993 binnen de vereniging opgericht, en ook anesthesiologen kunnen lid worden.

Najaarscongres commissie (NJC-cie)

 • Marjolein van Stiphout (voorzitter)
 • Marloes Meiland-de Boer
 • Guusje Schipper
 • Emie Veldt

Taakomschrijving:
De congrescommissie heeft als opdracht om twee keer per jaar een congres te organiseren; in het voorjaar en in het najaar. Het voorjaarscongres wordt samen georganiseerd met zustervereniging NVvK.  De commissie werkt samen met leden van de congrescommissie van de NVvK aan dit congres. In het najaar organiseert de congrescommissie een congres voor alleen de VBTGG. Op beide congressen wordt een Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. De organisatie van beide congressen gebeurt in samenwerking met een congresbureau (Congress Care).

Voorjaarscongres commissie (VJC-cie)

 • Chantal Borsjé
 • (Emmeke de Laat)
 • Marjolein van Stiphout
 • Emie Veldt

Taakomschrijving:
De congrescommissie heeft als opdracht om twee keer per jaar een congres te organiseren; in het voorjaar en in het najaar. Het voorjaarscongres wordt samen georganiseerd met zustervereniging NVvK.  De commissie werkt samen met leden van de congrescommissie van de NVvK aan dit congres. Genoemde leden hebben namens de VBTGG zitting in de VJC-cie.

Jubileumcommissie

 • Ewa Janknegt
 • Chantal Borsjé

Taakomschrijving:
De Jubileumcommissie bedenkt en organiseert de uitingen en/of de activiteiten in het kader van het 50-jarig jubileum van de VBTGG in (maart) 2020. De jubileumcommissie werkt nauw samen met het VBTGG Bestuur en de Voorjaarscongrescommissie.