Login

Bestuur

Dhr. L. Wetzels (Leonard)

Voorzitter

Mw. S. Kalf (Sonja)

Vice voorzitter

Mw. G. Schipper (Guusje)

Secretaris

Mw. A. van den Broek (Annemiek)

Penningmeester

Mw. I. Nieuwkamp (Inge)

Webbeheer en PR

Mw. R. Feenstra (Roelien)

Lid

We zoeken jou!

Bestuurshistorie:

.

Op 15-03-2019 (vjc) trad Emmeke de Laat af en droeg haar taken als secretaris over aan Guusje Schipper. Inge Nieuwkamp werd herkozen voor een tweede termijn.

Op 02-11-2018 (njc) traden Tecla Snoeks en Laura Rodenburg (helaas!) af. Als nieuw bestuurslid werden Guusje Schipper en Annemiek van den Broek door de ALV geïnstalleerd. Annemiek neemt van Laura de functie ‘penningmeester’ over. Leonard Wetzels wordt herkozen voor een tweede bestuurstermijn.

Op 17-03-2018 (vjc) hadden geen bestuurswisselingen plaats.

Het VBTGG Bestuur anno 2018, tijdens het Voorjaarscongres. V.l.n.r. Laura Rodenburg (penningmeester), Emmeke de Laat (secretaris), Leonard Wetzels (voorzitter), Tecla Snoeks (voorheen voorzitter), Sonja Kalf (vice-voorzitter), Inge Nieuwkamp (webbeheer&pr). Niet op de foto staat mw Roelien Feenstra.

Op 24-11-2017 (njc) hadden geen bestuurswisselingen plaats.

Op 18-03-2017 (vjc) werd het voorzitterschap door Tecla Snoeks overgedragen aan Leonard Wetzels.

Wisseling van de wacht op 18-03-2017

Op 18-11-2016 (njc) werd Roelien Feenstra als bestuurslid geïnstalleerd. Sonja Kalf werd herkozen.

Op 19-03-2016 (vjc) trad Miriam Bildt af als bestuurslid en werd Inge Nieuwkamp geïnstalleerd. Emmeke de Laat werd herkozen.

Op 20-11-2015 (njc) trad Mark van der Linden (vervroegd) af. Laura Rodenburg werd herkozen. Als nieuw bestuurslid werd Leonard Wetzels geïnstalleerd.

Vanaf maart 2014 is Tecla Snoeks de voorzitter van het VBTGG Bestuur. Zij geeft een interview voor NT en siert de cover.

Bestuursleden tijdens het voorzitterschap van Tom Turk zijn onder andere wijlen Bart Fledderus, Gert Stel, Joerd van der Meer (nu endodontoloog), wijlen Bob Mesman Schulz, Bernd ter Pelkwijk. Yvonne Schueller, Reinanke Hovens, Dyonne Broers, Elzeline de Geus (levenspartner van Tom Turk), Marie Claire Cornips (levenspartner van Marcel van Grunsven), Ina van Steenbrugge en Mieke Hogerbrug geweest.

Marcel van Grunsven was de voorzitter van het VBTGG Bestuur van 1982 tot (waarschijnlijk) 1988.