De Vereniging

De vereniging telt ongeveer 300 leden. Leden zijn tandartsen, mondhygiënisten en anderen die zich in willen zetten voor de tandheelkundige verzorging van mensen met een beperking en extreme angst voor tandheelkundige behandeling.
De vereniging wil op wetenschappelijke wijze bijdragen aan de kennis over tandheelkunde. Dat gebeurt onder andere door het organiseren van een voorjaarscongres en een najaarssymposium, al dan niet in samenwerking met de NVvK of andere zusterverenigingen.

Het Bestuur

Het VBTGG Bestuur tijdens NVvk/VBTGG voorjaarscongres maart 2018 (niet op de foto, Roelien Feenstra):

Per 2 november 2018:

Voorzitter:

Dhr. L. Wetzels (Leonard)

 

Vice voorzitter:

Mw. S. Kalf (Sonja)

 

Secretaris:

Mw. E. de Laat (Emmeke)

 

Penningmeester:

Mw. A. van den Broek (Annemiek)

 

Marketing en PR:

Mw. I. Nieuwkamp (Inge)

 

Lid:

Mw. R. Feenstra (Roelien)

 

Lid:

Mw. G. Schipper (Guusje)

 

Word Lid!

Gebruik het contact formulier om lid te worden van onze vereniging.