Voorjaarscongres VBTGG en NVvK

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart 2019 heeft het Voorjaarscongres door NVvK en VBTGG plaats, met als thema dit keer: ‘Artsen aan het Woord’.
.
Het congres is als vanouds terug op de locatie in Papendal, Arnhem. Congres & hotel onder één dak.
En net zoals vorig jaar, is er een plenair programma waarbij ook de zaterdag gevuld is met interessante lezingen. Komt u ook naar de Ledenvergadering?! Wij hebben uw mening nodig.
.

Leden betalen €395,- voor 2 dagen congres, mits voor 1 februari ingeschreven

 

Tijdens het congres is er de unieke gelegenheid om een lastige/interessante casus uit eigen portfolio te presenteren. Deze kans komt feitelijk slechts één keer per jaar, tijdens het VJC. Op deze manier krijgt u gratis en voor niks de mening (en levendige discussie) met uw (gedifferentieerde) collegae. En bovendien scoort u punten voor uw eventuele herregistratie. Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid tot casuïstiekbespreking? Graag! Neem dan (maar ook bij vragen) contact op met de congrescommissie, via secretariaat@nvvk.org

Overig nieuws

Jaarverslag 2018 TA en TG (tbv herregistratie)

Stuur tijdig uw TA/TG ingevulde jaarverslag naar uw consilium. Voor het invulgemak is er behalve de pdf versie ook een bestand in Word (wel even goed lezen). Jaarverslag Tandarts Gehandicaptenzorg TG, in pdf, of in Word. Mailen naar consiliumtg@vbtgg.nl Jaarverslag Tandarts Angstbegeleiding TA, in pdf, of in Word. Mailen naar consiliumta@vbtgg.nl
Lees meer

Primeur: Henk Algra gaat tóch een boek schrijven!

“ Komt een (bijzondere) patiënt bij de tandarts”  Een “must have” boek van Henk Algra, dat de ideale samenvatting van zijn beroemde werkwijze bevat. Henk is orthopedagoog en GZ psycholoog. Met meer dan 40 jaar werkervaring in de (bijzondere) mondzorg. Voor veel tandartsen werkzaam in de bijzondere tandheelkunde, is de naam […]
Lees meer

Vacature(s): 4

CBT Centrum voor Tandzorg te Rosmalen (’s-Hertogenbosch) en Nijmegen zoekt, wegens uitbreiding van haar werkzaamheden, een tandarts gehandicaptenzorg voor 8 -40 uur/week. Voor vragen over deze vacature en/of uw sollicitatie kunt u zich richten tot Ton van Groeningen (e-mail: groeningen@centrumtandzorg.nl of gsm: 06-33321822 of per post:Postbus 3034 te 5203 DA ‘s-Hertogenbosch   […]
Lees meer

VBTGG Najaarscongres 2 november 2018

Het programma voor het VBTGG Najaarscongres van vrijdag 2 november 2018 is rond! PROGRAMMA VBTGG NJC 2 november 2018 En u kunt zich inschrijven ook. Uiteraard. Heel graag. Kosten zijn €95 voor de hele dag (voor VBTGG leden) en dat is inclusief ALV, dagprogramma met gepassioneerde sprekers én (ook nog? ja! […]
Lees meer

Feestje voor tandarts Schoolderman!

Op 1 juni 2018 heeft Arend Jan Schoolderman na ruim 38 jaar, zijn werkzaamheden als Tandarts A&G bij het CBT in het Medisch Spectrum Twente beëindigd. Hij was in 1980 gestart met de afdeling ‘Tandheelkunde in Narcose’ in het oude Ziekenhuis Ziekenzorg te Enschede. In de jaren erna is deze afdeling uitgegroeid […]
Lees meer

Richtlijn ‘Anesthesie bij Kinderen’

Onlangs verscheen de definitieve versie van de richtlijn Richtlijn Anesthesie bij kinderen. Deze richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie in samenwerking met betrokken beroeps- en wetenschappelijke verenigingen.Alle betrokken verenigingen zijn akkoord met de inhoud van de richtlijn zoals die in de autorisatiefase is rondgestuurd. Bijgevoegd (in bovenstaande link) […]
Lees meer

Najaarscongres VBTGG ‘Je zal het maar hebben’

Tijdens afgelopen Algemene Ledenvergadering (ALV) op 17 maart jl. is het VBTGG Najaarscongres aangekondigd. Kijk, dát is heuglijk nieuws. Op vrijdag 2 november 2018 zal (wederom) in Van der Valk Hotel Vianen deze bijzondere dag voor (en door) onze leden plaatshebben. En misschien nóg wel heuglijker nieuws is dat dit jaar […]
Lees meer

Sponsor Flying (nee, fietsende) Doctors (nee, tandarts)!

Een belangrijk bericht van erelid Tom Turk: “Ik was niet aanwezig op de laatste ALV van de VBTGG, 17 maart jongstleden. Ik had daar een hele goede reden voor en die wil ik graag met jullie delen. Dat weekend was namelijk óók het weekend dat mijn uitdaging startte. Enige toelichting […]
Lees meer

Medilex, nascholing voor zorgprofessionals

Mocht u uw oor als gedifferentieerd tandarts TG of TGe eens elders te luister willen leggen, dan is een cursusdag of congres georganiseerd door Medilex wellicht een keer een idee. Zoals bijvoorbeeld de congresdag van 20 juni a.s. die in het teken staat van ‘Mondzorg voor mensen met een verstandelijke […]
Lees meer

Voorjaarscongres 2018

VOORJAARSCONGRES VBTGG en NVvK Het werd al aangekondigd: het congres (16 & 17 maart 2018) is veranderd. Een nieuwe locatie. Een nieuwe opzet. Diversiteit en interactie zijn de sleutelwoorden; dit keer binnen het thema ‘It’s all in the Family’. Er zijn ‘slechts’ vijf plenaire lezingen. Maar dat zijn dan wél […]
Lees meer

Kennisplein Gehandicaptensector

In de gehandicaptensector is veel kennis en ervaring aanwezig. Maar vaak blijft dit weggestopt binnen een organisatie. Het Kennisplein Gehandicaptensector wil dit veranderen. Het Kennisplein is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en hun kennis en ervaring kunnen uitwisselen. Dit kan fysiek tijdens bijeenkomsten, in netwerkbijeenkomsten of op de […]
Lees meer

Regelgekte(.nl)

Het zal weinigen de afgelopen dagen op radio, tv en sociale media ontgaan zijn: op donderdag 16 november 2017 lanceerde GGZ Nederland de multimediale campagne Minder regelgekte, meer zorg. Hiermee wordt landelijk aandacht gevraagd voor de te hoge administratieve lasten in de geestelijke gezondheidszorg, die ten koste gaan van de zorg. Dit […]
Lees meer

Van de Werkgroep Autismevriendelijke Tandheelkunde:

Werkgroep AutismeVriendelijke Tandheelkunde (website)   Vierdejaars studenten Dagmar Cuppen en Danique Bargerink van de bacheloropleiding Mondzorgkunde willen leden van de VBTGG vragen om begeleiders van cliënten met ASS te benaderen. De vraag is om een online vragenlijst in te vullen, voor hun afstudeerscriptie aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. De […]
Lees meer

Najaarscongres (NJC) en ALV afgelopen 24 november 2017

Het VBTGG najaarscongres “Angst en LVB, puzzelt u mee heeft plaatsgehad op vrijdag 24 november jongstleden. De dag was bedoeld als podium voor en door de leden. Met – heel interessant – aansluitend een gezamenlijke borrel met NVAVG (Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten)! DIT was het programma van het congres! […]
Lees meer

WLZ aanvragen bij Vecozo

Geachte Leden, Nu de WLZ aanvraag via Vecozo een feit is, brengt dit gelijk een hoop vragen uit het werkveld. Wij willen u er op attenderen dat het VBTGG bestuur geen vraagbaak is voor vragen over de WLZ aanvraag. De beste gang van zaken is contact op nemen met de […]
Lees meer